Toate preturile includ TVA. Conversia EUR-RON se va face in momentul comenzii pentru plati cu ordin bancar sau in momentul livrarii pentru plati la livrare.